Wykonanie kostki 1x1x2

Tak! W tytule nie ma błędu. Dowiesz się jak domowym sposobem zrobić tą niezwykle skomplikowaną kostkę.

Wymagane materiały i narzędzia

Jak wiadomo przed wykonanie jakiejkolwiek czynności należy się do niej odpowiednio przygotować. Tak też jest i tutaj. Poniżej znajduje się spis rzeczy, które wartałoby mieć jeżeli chce się wykonać kostkę 1x1x2.

Elementy kostki:

  • dwa narożniki kostki 3x3x3 (warto wcześniej sprawdzić czy jedna ze ścianek jest wyciągalna - czymś w rodzaju zaślepki).

Narzędzia i inne:

  • nóż lub jakaś piłka do cięcia plastiku
  • śrubka i nakrętka - pamiętajmy aby nie przesadzać z wielkością!
  • wiertarka
  • coś do wypełniania ubytków (masa modelarska, poxilina itp.)

Przystąpienie do pracy

Pierwszym etapem podczas budowy kostki 1x1x2 jest wyciągnięcie jednej ze ścianek narożnika (przeważnie jedna ścianka jest czymś w stylu zaślepki i jest łatwa do wyjęcia). Wyciągniętych ścianek nie należy wyrzucać!.

Teraz przy użyciu wiertarki wywiercamy na środku wyjętych ścianek otwór, w którym znajdzie się później śrubka łączące obydwa elementy.

Elementy kostki Wyjęcie ścianki Połączenie ścianek

Wracamy do naszych narożników. Musimy odciąć element, który wcześniej służył do utrzymania go w kostce. Po odcięciu możemy spowrotem włożyć do narożników wcześniej wyjęte (a teraz już połączone śrubką) ścianki.

Wycięcie Połączone ścianki Połączona kostka

Wystarczy tylko połączyć otrzymane elementy i otrzymujemy piękną i bardzo trudną w układaniu kostkę. Dla pełnej satysfakcji wypełniamy ubytek powstały po odcięciu cześci jakąś masą (masa/szpachlówka modelarska, poxilina lub inne) i oklejamy kolorkami.

Kostka 1x1x2 bez naklejek Kostka 1x1x2 Kostka 1x1x2