Kurs układania kostki 2x2x2 metodą Fridrich

Metoda Fridrich w kostce 2x2x2 różni sie od tej z 3x3x3 mniejszą ilością algorytmów oraz ilością kroków - ponieważ pomijamy wszystko co związane z krawędziami (kostka 2x2x2 ich nie posiada).

Wprowadzenie

Etapy układania:

  • Narożniki pierwszej warstwy - etap ten jest wykonywany intuicyjnie, nie wymaga do nauki żadnych algorytmów.
  • OLL - to samo co w kostce 3x3x3, naszym zadaniem jest ułożyć kolor na górnej ściance. Mamy tylko 7 alogrytmów do nauki co w porównaniu do 57 z kostki 3x3x3 jest praktycznie niczym.
  • PLL - również to samo co w kostce 3x3x3, tutaj musimy zamienić zawsze tylko 2 narożniki, albo leżące obok siebie albo po skosie.

OLL - orientacja ostatniej warstwy

Poniżej znajduje się zestaw algorytmów pozwalających zorientować (ułożyć kolor) ostatnią warstwę w kostce 2x2x2. Cześć przypadków posiada kilka algorytmów - od Ciebie zależy który wybierzesz.

Ilustracja Algorytm
Algorytm 1 (FRUR'U'F')
Algorytm 2 (R'U') (RU) (LU') (R'U)
Algorytm 3 x' D(RUR'D') (RU'R')
(y2)R'FRB'R'F'RB
(y2)FR'F'RURU'R'
Algorytm 4 L'U'LU'L'U2L
Algorytm 5 RUR'URU2R'
Algorytm 6 R'U'RU'R'URU'R'U2R
(y)R2U2RU2R2
Algorytm 7 RU2R2U'R2U'R2U2R

PLL - permutacja ostatniej warstwy

Zestaw algorytmów pozwalających spermutować ostatnią warstwę kostki 2x2x2 i tym samym zakończyć jej układanie. Cześć przypadków posiada kilka algorytmów - od Ciebie zależy który wybierzesz.

Ilustracja Algorytm
Algorytm 1 (R'F)(R'F2RU'R'F2R2)
Algorytm 2 F2(U'RU'R'U)F2(URUR')
RU'R'U'F2U'RUR'DR2