Kurs układania kostki 2x2x2 metodą Ortega

Wprowadzenie

Metoda Ortega jest ulepszeniem metody Fridrich. Cały plan polega na tym aby ułożyć tylko kolor na dwóch przeciwległych ściankach a następnie jednym algorytmem ułożyć pozostałą część kostki. W porównaniu z metodą Fridrich (dla kostki 2x2x2) jest tu tylko 4 algorytmy więcej (2 + 2 lustrzane) do nauki.

Etapy układania:

  • Pierwszy kolor - układamy kolor na jednej ze ścianek - nie powinno zająć więcej niż 5 ruchów,
  • Drugi kolor - układamy kolor na przeciwnej ściance niż pierwszy - stosujemy zwykłe algorytmy na OLL z metody Fridrich,
  • Permutacja - permutujemy obie warstwy jednocześnie - wbrew pozorom tylko 6 algorytmów.

Drugi kolor na przeciwległej ściance

Drugim etapem w Ortedze jest ułożenie koloru na ściance przeciwległej do tej, od której zaczęliśmy układanie. Zastosowane tu algorytmy są identyczne jak dla OLL w metodzie Fridrich (kostka 2x2x2).

Ilustracja Algorytm
Algorytm 1 (FRUR'U'F')
Algorytm 2 (R'U') (RU) (LU') (R'U)
Algorytm 3 x' D(RUR'D') (RU'R')
(y2)R'FRB'R'F'RB
(y2)FR'F'RURU'R'
Algorytm 4 L'U'LU'L'U2L
Algorytm 5 RUR'URU2R'
Algorytm 6 R'U'RU'R'URU'R'U2R
(y)R2U2RU2R2
Algorytm 7 RU2R2U'R2U'R2U2R

Permutacja warstw

Ostatnim etapem w układaniu metodą Ortega jest spermutowanie obydwóch warstw.

Ilustracja (góra - dół) Ilustracja - podgląd Algorytm
Algorytm 1 Algorytm 1 (R'F)(R'F2RU'R'F2R2)
Algorytm 2 Algorytm 2 RU'R'U'F2U'RUR'DR2
Algorytm 3 Algorytm 3 LD'LF2L'DL'
Algorytm 4 Algorytm 4 RU'RF2R'UR'
Algorytm 5 Algorytm 5 R2F2R2
Algorytm 6 Algorytm 6 R2UR2'(U2y')R2UR2' - lub zamiast (U2y') można (UD)