Podstawowe pojęcia i ruchy (R, L, U itp.)

Podstawowe pojęcia

Przy przeglądaniu materiałów dostępnych na stronie spotkasz się z wieloma pojęciami, które jeżeli nie miałeś wcześniej styczności z kostką mogą wydać się niezrozumiała. Postaram się rzucić na nie trochę światła.

Dwa najczęściej występujące pojęcia to narożnik oraz krawędź kostki (czasem nazywane róg i kant). Czym są? Myślę, że obrazek najlepiej to wytłumaczy.

Narożniki Krawędzie

Obrazek po lewej przedstawia narożniki. W całej kostce jest ich 8. Obrazek po prawej to oczywiście krawędzie a w całej kostce znajdziemy ich 12.

Kolejnym często wykorzystywanym pojęciem są warstwy. Tradycyjną Kostkę Rubika (kostkę 3x3x3) możemy podzielić na trzy warstwy.

Górna warstwa Środkowa warstwa Dolna warstwa

Patrząc od lewej mamy:

  1. Górna warstwa
  2. Środkowa warstwa
  3. Dolna warstwa

Można się spotkać także z pojęciem warstwy pierwszej/drugiej/trzeciej. Odnosi się to do kolejności ich układania.

Opis ruchów (R, L, U itp.)

Na początek warto przedstawić podstawowe oznaczenia jakie stosuje się przy notacji. Są to litery alfabetu: R, L, U, D, F, B, M, E, S, znak ' (prim) oraz cyfra 2.

Pierwsze sześć z nich oznacza ruchy zewnętrznymi ściankami kostki:

  • R - oznacza ruch prawą ścianką kostki o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  • L - oznacza ruch lewą ścianką kostki o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  • U - oznacza ruch górną ścianką kostki o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  • D - oznacza ruch dolną ścianką kostki o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  • F - oznacza ruch przednią ścianką kostki o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  • B - oznacza ruch tylną ścianką kostki o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Gdy dołożymy znak ', czyli R', L', U', D', F', B' oznacza to obrót odpowiednią ścianką o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Dołożenie cyfry 2, np. R2, B2, oznacza wykonanie obrotu daną ścianką dwa razy (czyli o 180 stopni).

Nie występują kombinacje posiadające zarówno znak ' jak i cyfrę 2 np. R2', U'2 gdyż wykonanie obrotu ścianką o 180 stopni zgodnie czy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara da taki sam efekt końcowy.

Przykład wykonania ruchu R - obrotu prawej ścianki o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

Przed ruchem R Po ruchu R

Kolejnymi oznaczeniami w notacji są ścianki środkowe. Możemy rozróżnić trzy: M, E, S. O ile w algorytmach możemy się spotkać z wykorzystaniem ścianki M o tyle E i S są rzadkością ponieważ ich obracanie bez odwracania całej kostki jest dość niewygodne.

Ścianka środkowa M Ścianka środkowa E Ścianka środkowa S

Spotyka się także algorytmy wykorzystujące małe litery l, r, b, u, f, d. Oznaczają one ruch daną ścianką oraz przylegającą do niej ścianką środkową w tym samym kierunku.

Przykład wykonania ruchu r - obrotu prawej ścianki oraz przylegającej ścianki środkowej o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara:

Przed ruchem r Po ruchu r