Kurs układania kostki 4x4x4

Aby układanie kostki 4x4x4 zakończyło się sukcesem niezbędna będzie umiejętność ułożenia kostki 3x3x3.

Wprowadzenie

Proces układania możemy podzielić na trzy etapy:

  • Układanie środkow - układamy sześć środków pamiętając, że są !ruchome! czyli musimy znać układ kolorów na naszej kostce zanim ją pomieszamy,
  • Parowanie krawędzi - łączymy w dwójki krawędzie o jednakowych kolorach co pozwoli nam później traktować całą kostkę 4x4x4 jak zwykłą 3x3x3,
  • Układanie jak zwykłą 3x3x3 - sparowane krawędzie traktujemy jako jedną całość, czyli całą kostke jako 3x3x3. Możemy układać dowolną znaną nam metodą z kostki 3x3x3. Przed rozpoczęciem układania ostatniej warstwy (OLL i PLL w Metodzie Fridrich) warto zwrócić uwagę czy nie występuje błąd parzystości (algorytmy z tego etapu burzą ostanią warstwę),
  • Błąd parzystości (parity error) - etap ten nie zawsze pojawi się podczas układania - a jeżeli już to zrobi to jest najprzykrzejszą cześcią ponieważ przydługaśne algorytmy potrafią popsuć ułożenie, które wydawało się, że będzie świetne.

Układanie środków

Cały przebig układania kostki 4x4x4 zaczynamy od własciwego ułożenia wszystkich środków, pamiętając przy tym cały czas, że mamy tu doczynienia z ruchomymi srodkami, a co za tym idzie musimy znać prawidłowy układ kolorów naszej kochy, jeśli środki ułożymy nieprawidłowo to już cała reszta także się nie będzie zgadzać.

Przykładowe sytuacje wraz z algorytmami:

Ilustracja Alogrytm
Środki 1 (Dd) R2 (Dd)'
Środki 2 (Uu)' R' (Uu)
Środki 3 (Ll)' U' F (Ll) R (Dd) R' (Dd)'
Środki 4 (Ll)' U' (Ll) (Uu)' R (Uu)
Środki 5 (Uu)' R (Uu) (Dd) R (Dd)'

Parowanie krawędzi

Na tym etapie musimy poparowć wszystkie krawędzie w tych samych kolorach aby można je było traktować w następnym kroku jako jedną całość, to pozwala nam później zrobić z niej zwykłą kostkę 3x3x3.

Mamy w sumie 12 par krawędzi. 10 z nich parujemy tym samym sposobem, czyli układamy je w pionie i po skosie względem siebie oraz wykonujemy jeden z dwóch poniższych ruchów w zależnosci od tego gdzie znajduje się jakaś nie ułożona jeszcze para (zaznaczona na żółto) a to po to by żadnej wczesniej ułożonej nie rozwalić.

Ilustracja Alogrytm
Parowanie 1 (Rr) U L' U' (Rr)'
Parowanie 2 (Ll)' U' R U (Ll)
Parowanie 3 (Rr) U' R U (Rr)'

Kolejnym krokiem jest połączenie ostatnich dwóch par, o ile oczywiście przypadkiem niestało sie to wcześniej (zdarza się to dosyć często). Aby to zrobic należy dwie ostatnie pary ułożyć w poziomie i tak aby klocki tych samych kolorów były dokładnie na przeciwko siebie.

Jeżeli są po skosie wykonujemy najpierw kilka ruchów aby je obrócić:

Ilustracja Alogrytm
Ostania para 1 L' F U' L F

Aż w końcu możemy przejść do ich połączenia:

Ilustracja Alogrytm
Ostania para 2 (Dd)' R F' U R' F (Dd)

Błąd parzystości (parity error)

W tym etapie nie ma żadnej filozofii. Musimy nauczyć się dwóch algorytmów dla trzech przypadków.

OLL parity:

Ilustracja Alogrytm
OLL parity (Rr)2 B2 U2 (Ll) U2 (Rr)' U2 (Rr) U2 F2 (Rr) F2 (Ll)' B2 (Rr)2

PLL parity:

Ilustracja Alogrytm
PLL parity 1 r2 U2 r2 (Uu)2 r2 u2

Ostatni przypadek jest dość specyficzny - zostanie rozwiązany w dwóch etapach. W pierwszy wykonuje się na nim taki sam algorytm jak w przypadku PLL parity, a w drugim algorytm z Metody Fridrich - PLL - permutacja N (lub w dowolny znany Tobie sposób):

Ilustracja Alogrytm
PLL parity 1 r2 U2 r2 (Uu)2 r2 u2