Kurs układania kostki 5x5x5

Aby układanie kostki 5x5x5 zakończyło się sukcesem niezbędna będzie umiejętność ułożenia kostki 3x3x3.

Wprowadzenie

Proces układania możemy podzielić na trzy etapy:

  • Układanie środkow - układamy środki składające się z dziewięciu elementów,
  • Trójkowanie krawędzi - łączymy w trójki krawędzie o jednakowych kolorach co pozwoli nam później traktować całą kostkę 5x5x5 jak zwykłą 3x3x3,
  • Układanie jak zwykłą 3x3x3 - sparowane krawędzie traktujemy jako jedną całość, czyli całą kostke jako 3x3x3. Możemy układać dowolną znaną nam metodą z kostki 3x3x3. Przed rozpoczęciem układania ostatniej warstwy (OLL i PLL w Metodzie Fridrich) warto zwrócić uwagę czy nie występuje błąd parzystości (algorytmy z tego etapu burzą ostanią warstwę),
  • Błąd parzystości (parity error) - etap ten nie zawsze pojawi się podczas układania - a jeżeli już to zrobi to jest najprzykrzejszą cześcią ponieważ przydługaśne algorytmy potrafią popsuć ułożenie, które wydawało się, że będzie świetne.

Układanie środków

Cały przebig układania kostki 5x5x5 zaczynamy od własciwego ułożenia wszystkich środków. Jeżeli miałeś wcześniej kontakt z kostką 4x4x4 to nie powinieneś mieć z typ etapem większych problemów. Środki w zasadzie można układać bez żadnych algorytmów metodą połączenia krawędzi i narożnika środka i wstawienia go w odpowiednie miejsce.

Dobrze jest aby dwa pierwsze ułożone środki były na przeciwległych ściankach (znacznie ułatwia pracę pozostałymi czterema).

Obrazki poniżej pokazują przykładową kolejność tworzenia środka:

Środki 1 Środki 2 Środki 3 Środki 4 Środki 5

Oraz kilka algorytmów, które pomogą przy tych bardziej wymagacjących sytuacjach:

Ilustracja Algorytm
Środki 6 (Rr) U2 (Rr)'
Środki 7 (Rr) U' (Rr)'
Środki 8 (Rr)' F' (Ll)' (Rr) U (Rr) U' (Ll) (Rr)'
Środki 9 (Rr) U (Rr)' U (Rr) U2 (Rr)'

Trójkowanie krawędzi

Na tym etapie musimy potrójkować wszystkie krawędzie w tych samych kolorach aby można je było traktować jako jedną całość - a kostkę jak zwykłą 3x3x3.

Poniżej przedstawiony jest najprostszy sposób na połączenie ze sobą trzech krawędzi w dwóch krokach:

Ilustracja Algorytm
Krawędzie - krok 1 (Rr) U L' U' (Rr)'
Krawędzie - krok 2 (Rr) U L' U' (Rr)'

Powyższe algorytmy to tylko najprostszy i zarazem najdłuższ sposób na łączenie krawędzie. Z czasem powinien zostać zastąpiony przez coś bardziej wyrafinowanego.

Łączenie dwóch ostatnich trójek wymaga czasem trochę gimnastyki. A to dlatego, że musimy uważać, aby nie zepsuć tego co wcześniej ułożyliśmy. Wprawa w układaniu kostki 5x5x5 pozwoli na wyeliminowanie większości z poniższych algorytmów.

Ilustracja Algorytm
Ostatnie dwie trójki - przypadek 1 (Dd) R U R' F R' F' R (Dd)'
Ostatnie dwie trójki - przypadek 1 (Dd)' L' U' L F' L F L' (Dd)'
Ostatnie dwie trójki - przypadek 1 F2 (Rr) D2 (Rr)' F2 U2 F2 (Ll) B2 (Ll)'
Ostatnie dwie trójki - przypadek 1 (Uu)2 (Rr)2 F2 u2 F2 (Rr)2 (Uu)2
Ostatnie dwie trójki - przypadek 1 (Uu)' (Dd) R U R' F R' F' R (Dd)' (Uu)
Ostatnie dwie trójki - przypadek 1 (Rr)2 B2 (Rr)' U2 (Rr)' U2 B2 (Rr)' B2 (Rr) B2 (Rr)' B2 (Rr)2
Ostatnie dwie trójki - przypadek 1 (Ll)' U2 (Ll)' U2 F2 (Ll)' F2 (Rr) U2 (Rr)' U2 (Ll)2
Ostatnie dwie trójki - przypadek 1 (Rr)' U2 (Rr)2 U2 (Rr) U2 (Rr)' U2 (Rr) U2 (Rr)2 U2 (Rr)'
Ostatnie dwie trójki - przypadek 1 (Ll) U2 (Ll)2 U2 (Ll)' U2 (Ll) U2 (Ll)' U2 (Ll)2 U2 (Ll)

Błąd parzystości

W tym etapie nie ma żadnej filozofii. Musimy nauczyć się długaśnego algroytmu.

Ilustracja Algorytm
Błąd parzystości (parity) (Rr)2 B2 U2 (Ll) U2 (Rr)' U2 (Rr) U2 F2 (Rr) F2 (Ll)' B2 (Rr)2